De Pessimist klaagt over de wind.

De Optimist verwacht betere tijden.

De Realist trimt de zeilen.

(William Arthur Ward) 

 

 

 

Luteijn, een frisse wind door uw organisatie

 

 

 

 

 

 

Luteijn Interim Management

Het besturen van een zeiljacht op een woelige zee kan een fluitje van een cent lijken in vergelijking met het besturen van een woningcorporatie.

 

De omgeving van een zeiljacht op volle zee is dynamisch en voortdurend aan verandering onderhevig, maar het speelveld van een corporatie is op dit moment onvoorspelbaar en daarvoor moeten de bemanningsleden zeer goed zijn voorbereid en toegerust om de onderneming op koers te houden.

 

In het richting bepalen en het op koers houden van de financiële positie van de woningcorporatie kan Luteijn Interim Management een prominente rol vervullen.